ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΟ

Σύρμα Πάχαινα - Μήλος

ΠΕΡΙΟΧΗ

Πάχαινα - ΜΗΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

10 Νοεμβρίου 2020

ΣΥΡΜΑ ΜΗΛΟΣ